Bioptron Compact III

Tento prístroj terapie svetlom je určený na použitie v domácnostiach, nemocniciach a ďalších liečebných ústavoch. Zaobchádzanie s prístrojom je veľmi jednoduché a model je pre väčšie pohodlie navyše vybavený časomeračom, ktorý vydáva každé dve minúty zvukový signál. Prístroj je uložený v praktickom plastovom puzdre, ktoré je tiež vhodné ako cestovné balenie. Priemer filtra BIOPTRON Compact III je približne 4 cm.

Bioptron Compact III

Bioptron Compact III je výrobok od Zepter, originálny certifikovaný kvalitný švajčiarsky výrobok.

TECHNICKÉ ÚDAJE

 Približný priemer filtra  4 cm
 Napájanie  100-230 V~, 50/60 Hz
 Spotreba  56 VA
 Daný výkon halogénu  20 W
 Ochranná trieda  trieda II  , IP 20
 Hmotnosť bez podstavca  0,5 kg
 Teploty okolia  
 - prevádzka  +10°C až +40°C
 - skladovanie  -30°C až +45°C
 Vlnová dĺžka  480 - 3400 nm
 Stupeň polarizácie  >95% (590 - 1550 nm)
 Hustota vyvinutej energie  priem. 40 mW/cm2
 Svetelná energia za minútu  priem. 2,4 J/cm2
 Štítok označenia CE  

Aplikácia terapie svetlom BIOPTRON

Terapiu svetlom BIOPTRON je potrebné vykonávať individuálne. Trvanie každého sedenia a celej liečby závisí hlavne od druhu zdravotného problému a stavu oblasti určenej na liečenie.
V závislosti na indikácii bude liečenie terapiou svetlom BIOPTRON trvať len niekoľko minút jeden či dvakrát denne. Terapiu by ste mali vykonávať v dobe, kedy máte dostatok času uvoľniť sa a v pokoji tak využiť jej biostimulačné účinky.

1. Pred aplikáciou terapie svetlom BIOPTRON oblasť určenú na ožiarenie očistíme. Upozornenie: Pred aplikáciou je treba odstrániť všetky obväzy a ďalšie prostriedky na ošetrenie rany.

2. Uvoľnite sa a prístroj nastavte tak, aby lúče svetla dopadali priamo na liečenú oblasť. Prístroj udržiavajte v pravom uhle 90° a vo vzdialenosti približne 10 cm. So svetlom by sa nemalo v priebehu terapie hýbať. Rozsiahlejšie plochy nasviecujte postupne po menších častiach, kým nedôjde k ošetreniu celej oblasti.

3. Terapiu svetlom BIOPTRON aplikujte jeden či dvakrát denne, tj. každé ráno a/alebo večer, po dobu 4 až 10 minút, podľa pokynov lekára.

4. Rovnakým spôsobom postupujte pri ošetrovaní ďalších častí tela.

5. Po použití odpojte prístroj od zdroja elektrického prúdu!

Farebná terapia svetlom BIOPTRON

Terapia farbami predstavuje spôsob používania farieb a svetla na vyváženie a posilnenie našej energie, a teda na udržiavanie nášho tela, mysle aj ducha v zdravom, uvoľnenom a harmonickom stave. Farba je čistá vibrácia a môže zvyšovať alebo znižovať našu energiu. Pomocou sady farebnej terapie svetlom Bioptron môžete získať rovnováhu a harmóniu svojho duševného aj fyzického zdravia. Nech vstúpi svetlo.
 

Certifikáty:

Príslušenstvo

Stojany pre bioptron lampy
Stojany pre bioptron lampy
Edel Wasser
Edel Wasser
Tuttoluxo 6SB
Tuttoluxo 6SB
Masterpiece Cookware
Masterpiece Cookware
Bioptron MedAll
Bioptron MedAll
Bioptron Pro 1
Bioptron Pro 1
Bioptron 2
Bioptron 2
Kozmetika
Kozmetika
Tutto Steamy
Tutto Steamy
V prípade záujmu objednávajte na:
+421 (0) 905 293 115